Innehåll


E-post

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Recensioner

Klicka här för att komma till The Philosophy Nets länk till Bokus

L

Lagerlund

Titel: Filosofi i Sverige under tusen år
Författare: Henrik Lagerlund
År: 2003
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-01837-1
Antal sidor: 327 sidor
Bindning: Inbunden

Filosofi i Sverige under tusen år handlar om filosofins historia i Sverige, från äldsta kända tid till modern tid.

Boken är indelad i två delar. Del I är en historisk översikt, som består av sju kapitel: 1 Skolastik, 2 Humanism och mysticism, 3 Rationalism och empirism, 4 Idealism, 5 Nykantianism, 6 Uppsalafilosofin, och 7 Analytisk filosofi. Del II innehåller två tematiska studier: kapitel 8 Logikens utveckling i Sverige och kapitel 9 Religionskritik i Uppsala.

Lagerlund anser att det är viktigt att en filosofihistoria inkluderar en hel del filosofi och inte bara historia. Han koncentrerar sig därför på att diskutera enskilda filosofers tankar, teorier och argument, även om han också i viss utsträckning försöker beskriva olika filosofiska idéers framväxt och sätta in dessa i en historisk kontext.

Boken är ett heltäckande översiktsverk som behandlar de flesta kända svenska filosofer. Inga grenar av filosofin har uteslutits, även om särskilt utrymme lämnas åt logik och religionsfilosofi i bokens andra del.

Filosofi i Sverige har, enligt författaren, alltid varit intimt kopplad till den övriga västerländska filosofin. Lagerlund försöker därför visa hur filosofin i Sverige kan ses som en del av den västerländska filosofin.

Bland annat följande svenska tänkare diskuteras i boken: Boethius av Dacia, Jonas Magni Wexionensis, Stiernhielm, Drottning Kristina, Rydelius, Forsskål, Thorild, Carl Gustaf af Leopold, Hedvig Charlotta Nordenflycht, Daniel Boëthius, Höijer, Biberg, Grubbe, Atterbom, Geijer, Boström, Borelius, Wikner, Norström, Ellen Key, Hans Larsson, Landquist, Hägerström, Phalén, Oxenstierna, Andries Mac Leod, Marc-Wogau, Hedenius, Wedberg och Segelberg.

Filosofi i Sverige under tusen år är en lärorik inledning till "svensk" filosofi. Texterna är skrivna på ett enkelt och effektivt språk. Störst utrymme lämnas åt själva filosofin, vilket är mycket sympatiskt. Lagerlund lyckas presentera förhållandevis många tänkare, riktningar, idéer, tankar, teorier och argument, utan att för den skull helt förlora sig i detaljer. Boken torde intressera alla som är nyfikna på och vill veta mer om "svensk" filosofi.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä ÖTill toppen

© 1997-2004 The Philosophy Net