Innehåll


E-post


Diskussion

Denna del av The Philosophy Net är (åtminstone för tillfället) nedlagd.

Till The Philosophy Nets diskussionsforum


Mer information om hur du kan delta i The Philosophy Nets diskussionsforum: om hur du blir medlem, postar nya meddelanden osv. hittar du i forumets hjälpsektion.


Riktlinjer för The Philosophy Nets diskussionsforum

Inlägg får skrivas på svenska, norska, danska eller engelska.

The Philosophy Nets diskussionsforum är i första hand till för att diskutera olika filosofiska frågor. Är du intresserad av andra ämnen bör du överväga att söka dig till något annat forum.

Försök posta ditt meddelande i det forum som bäst passar ditt ämne.

Sök gärna igenom tidigare inlägg för att se om det finns något som behandlar det ämne du är intresserad av. På så sätt undviker du att skapa nya trådar som tar upp samma saker som tidigare.

Försök komma på en bra rubrik. Helst en som passar med innehållet och som är så beskrivande som möjligt.

Försök använda ett så korrekt språk som möjligt. Undvik onödiga svordomar och kraftuttryck. Uttryck dig klart och tydligt.

Försök fylla inlägget med ett meningsfullt innehåll som kan tänkas intressera sidans besökare. Argumentera gärna sakligt för framförda åsikter, definiera oklara begrepp osv.

Tänk alltid på att respektera övriga deltagare i forumet. Undvik rena personangrepp.

Citat bör utformas i enlighet med god sed. Det bör klart framgå var citatet börjar och slutar, samt varifrån det kommer. Citat på främmande språk är tillåtna om de även översätts till svenska, norska, danska eller engelska.

Läs gärna igenom ditt meddelande innan du skickar iväg det. Kontrollera att språket är korrekt och att du säger det du vill säga.

Tänk på att all information du postar kommer att vara tillgänglig för sidans besökare. Du bör vara försiktig med att lämna ut egna personuppgifter som du är rädd om.

Det är inte tillåtet att posta bilder och program eller software på forumet.

Det är inte tillåtet att posta reklam på forumet.

Det är inte tillåtet att posta länkar till sidor som inte handlar om filosofi. Det är inte tillåtet att posta länkar till sidor med ett rent kommersiellt intresse. Det är inte tillåtet att posta länkar till sidor som innehåller material som strider mot svensk eller internationell lag eller som på annat sätt är kränkande eller stötande.

Det är inte tillåtet att utan samtycke lägga ut personuppgifter om andra, t.ex. personnummer, e-postadress eller telefonnummer.


Regler för The Philosophy Nets diskussionsforum

Det är inte tillåtet att posta meddelanden som strider mot svensk eller internationell lag. Detta förbud inkluderar bl.a. förtal, olaga hot, hets mot folkgrupp, uppvigling och inlägg som kränker andras upphovsrätt.


Övrigt

Upphovsmännen behåller copyright till allt material som postas på detta forum. I och med att du postar ett meddelande på forumet ger du dock din tillåtelse till att texten publiceras elektroniskt på detta forum.

The Philosophy Net förbehåller sig rätten att när som helst, utan motivering och utan förvarning ta bort hela meddelanden eller delar av meddelanden, samt att lägga ned hela forumet.

Om du vill vara säker på att behålla ditt meddelande bör du själv spara det innan du skickar iväg det.

The Philosophy Net förbehåller sig rätten att när som helst, utan motivering och utan förvarning utesluta medlemmar ur forumet.

The Philosophy Net förbehåller sig rätten att när som helst, utan motivering och utan förvarning ändra de regler och riktlinjer som gäller för forumet.

Om du upptäcker något inlägg som strider mot de regler och/eller riktlinjer som angivits ovan, får du gärna höra av dig till <info@thephilosophynet.com> för att påtala detta.


Tack!


Till The Philosophy Nets diskussionsforum

Till toppen


© 1997-2004 The Philosophy Net