Innehåll


E-post

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Recensioner

Klicka här för att komma till The Philosophy Nets länk till Bokus

I

Ibn Khaldun

Titel: Prolegomena En Introduktion till Världshistorien
Författare: Ibn Khaldun
Originalets titel: Al-Muqaddima
Svensk översättning: Ingvar Rydberg
År: 1989
Förlag: Alhambra
ISBN: 91-87680-07-6
Antal sidor: 654 sidor
Bindning: Inbunden
Upplaga: 2:a upplagan, 2003

Prolegomena En Introduktion till Världshistorien är skriven av Ibn Khaldun (1332-1406), en arabisk historiker. Boken behandlar arabisk kultur i en mycket vid mening, inklusive bl.a. historiska, sociologiska, ekonomiska, statsvetenskapliga, religionshistoriska, teologiska och filosofiska resonemang.

Boken är indelad i sex kapitel: I Den mänskliga civilisationen, II Beduincivilisationen; vilt levande stammar och nationer och deras levnadsvillkor, III Dynastier, monarki, kalifat, offentliga ämbeten och allt som följer med dessa ting, IV Länder och städer och alla andra former av bofast civilisation, V De olika aspekterna på att förtjäna sitt levebröd. Vinsterna och yrkena., och VI Vetenskaperna och deras skilda discipliner. Undervisningen och dess metoder.

Det sjätte kapitlet är kanske det intressantaste för en filosof. Ibn Khaldun försöker här ge en beskrivning av alla mänskliga vetenskaper. Den arabiske tänkaren delar in vetenskaperna i två grupper: traditionella, konventionella och filosofiska. Grundvalen för alla de traditionella vetenskaperna är föreskrifterna i Koranen och sunnan. Hit hör t.ex. tolkningen av Koranen, rättsvetenskapen och teologi. De filosofiska vetenskaperna är fyra till antalet: (1) logiken, (2) fysiken, vilken inkluderar studiet av mineraler, växter och djur, (3) metafysiken, som studerar andliga ämnen, och (4) studiet av mängder eller matematiken, som inkluderar geometri, aritmetik, musik och astronomi. För Ibn Khaldun är det viktigt att hålla isär dessa vetenskaper. Filosofi bör t.ex. inte blandas samman med teologi. När det gäller teologiska spörsmål är traditionen viktigare än intellektuella resonemang.

Ibn Khaldun får väl i första hand betraktas som historiker. Men ingenting tycks för stort eller för litet för att intressera honom. Empiriska fakta samsas med mer teoretiska spekulationer. Beskrivande avsnitt varvas med försökt till förklaringar av olika fenomen. Ibn Khaldun beskriver, klassificerar, analyserar, spekulerar, resonerar.

Boken innehåller även en inledning av översättaren. I denna del presenteras Ibn Khaldun och Al-Muqaddima.

Prolegomena En Introduktion till Världshistorien ger en utmärkt inblick i arabisk kultur fram t.o.m. 1300-talet. Boken behandlar ganska ingående en mycket stor mängd ämnen. De olika avsnitten är över lag välskrivna och upplysande. Boken torde intressera alla som vill lära sig mer om arabisk kultur.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZTill toppen

1997-2004 The Philosophy Net