Innehåll


E-post

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Recensioner

Klicka här för att komma till The Philosophy Nets länk till Bokus

B

Berg Eriksen

Titel: Nietzsche & det moderna
Författare: Trond Berg Eriksen
Originalets titel: Nietzsche og det moderne
Svensk översättning: Sten Andersson

År: 2005
Förlag: Atlantis
ISBN: 91-7486-790-3
Antal sidor: 409 sidor
Bindning: Inbunden

Nietzsche & det moderna är i först hand en presentation av Nietzsches person och tänkande. Berg Eriksen tar upp Nietzsches inflytande och relation till "det moderna" och sätter in den tyske tänkaren i ett idéhistoriskt sammanhang.

Boken är indelad i femton kapitel, förutom ett förord: Vem var Friedrich Nietzsche?, I geniets närhet - Richard Wagner, Nietzsches flitiga syster, Vad är nihilism?, Zarathustras delirium, Maktviljan och misstänksamhetens skola, Från Nietzsche till Freud, Thomas Mann och modernismen, Zarathustras återkomst - Hermann Hesse och Oswald Spengler, Robert Musil - Mannen utan egenskaper, Kroppens hämnd, Inlemmandet i den moderna staten - Michel Foucault, Jean Baudrillard - kön, makt och förförelse, Konst, vetenskap och mänsklig erferenhet, och Riter utan myter - den postmoderna historien.

Berg Eriksen går igenom ett antal centrala teman i Nietzsches filosofi: omvärderingen av alla värden, den eviga återkomsten, viljan till makt, kärleken till ödet m.m.

Förutom Nietzsche presenteras dessutom en rad andra filosofer och författare, t.ex. Thomas Mann, Hermann Hesse, Oswald Spengler, Robert Musil, Michel Foucault, och Jean Baudrillard. Bland övriga tänkare som omnämns märks följande: Martin Heidegger, Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein, Jürgen Habermas, och Umberto Eco.

Nietzsche & det moderna är i första hand en idehistorisk genomgång av Nietzsches filosofi och modernismen och en tämligen välskriven sådan. Från en filosofisk utgångspunkt hade det emellertid varit önskvärt med mer av analys och kritisk granskning av centrala teser. Bör t.ex. Nietzsche tolkas som naturalist, relativist, eller nihilist och hur skall dessa teser preciseras? Om sanningen är relativ, vad är den egentligen relativ? Kan vissa teorier vara bättre eller rimligare än andra i någon mening, även om nihilismen eller relativismen är sann? Många av Nietzsches (och kanske i än högre grad hans efterföljares) påståenden är djupt problematiska, för att inte säga absurda. Åtminstone vissa former av nihilism förefaller t.ex. vara självmotsägande. Ett påstående är självmotsägande om det medför sin egen negation. Betrakta t.ex. följande argument. N: Det finns inga sanna påståenden. Antag att N är sant. Då är det sant att det inte finns några sanna påståenden. N är ett påstående. Alltså är N inte sant. Alltså, om N är sant, så är N inte sant. Liknande problem hotar relativismen. För den som fortfarande tror på förnuftig dialog och att det är meningsfullt att tala om etik, finns det även en del oroande element i Nietzscheinspirerade (modern och postmodern) filosofi: en förnuftskritik som riskerar att leda till total irrationalism, ett upphöjande av "maktviljan" som riskerar att urarta i våldsförhärligande, en kritik av kvinnor och kvinnlighet som riskerar att leda till kvinnoförakt m.m.

Brun

Titel: Platon och Akademin
Författare: Jean Brun
Originalets titel: Platon et l'académie
Svensk översättning: Eva Backelin
Fackgranskning: Hans Regnéll

År: 1994
Förlag: Alhambra
ISBN: 91-87680-58-0
Antal sidor: 128 sidor
Bindning: Pocket

Platon och akademin handlar om Platon, om Platons filosofi och om Platons lärjungar och inflytande på senare tänkare. Fokus ligger på en beskrivning av den grekiske filosofens läror.

Boken är indelad i tre delar: Platon och akademin, Platons filosofi och Platon och dagens värld. Del I handlar om filosofens liv och verk och om akademin, den skola han grundade. Del II är indelad i fem kapitel: Platon och filosofin, De första dialogerna, Kunskapen och idéerna, Myterna och Etik och politik. Denna del är bokens längsta avsnitt. Här sammanfattas Platons filosofi, särskilt hans metafysiska, kunskapsteoretiska, etiska och politiska uppfattningar. Avsnittet innehåller även en trevlig sektion om myterna och myternas innebörd i den grekiske tänkarens filosofi. Idéläran granskas förhållandevis ingående. Idéernas natur, deras relationer till varandra och deras delaktighet och separation tas upp till diskussion. Del III innehåller några avslutande reflexioner över Platons filosofi, över logos och praxis, etik och politik.

Trots bokens ringa storlek rymmer den en förhållandevis stor mängd information. Författaren redogör på ett förtjänstfullt sätt för huvuddragen i Platons filosofi. Boken torde lämpa sig mycket väl som en kort inledning till en av västerlandets främsta och mest inflytelserika filosofer genom tiderna, kanske den mest inflytelserika av dem alla.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä ÖTill toppen

© 1997-2004 The Philosophy Net