Innehåll


E-post

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

P

Panaitos från Rhodos ca 185–109 f.Kr.
Stoisk filosof. Grundlade den romerska stoicismen.

Pannenberg, Wolfhart född 1928
Tysk teolog.

Pap, Arthur 1921–1959
Schweizisk-amerikansk filosof.

Paracelsus 1493–1541
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Schweizisk läkare, kemist, farmakolog och filosof.

Parmenides från Elea möjligen född ca 515 f.Kr.
Grekisk filosof, född i Elea i Syditalien.

Pascal, Blaise 1623–1662
Fransk matematiker, fysiker, filosof och teolog.

Passmore, John född 1914
Australisk filosof.

Peirce, Charles Sanders 1839–1914
Amerikansk filosof, logiker och fysiker. En av de centrala gestalterna inom pragmatismen. Mer information.

Periandros från Korint ca 600 f.Kr.
Grekisk filosof.

Pestalozzi, Johann Heinrich 1746–1827
Schweizisk pedagog och förkämpe för sociala reformer.

Petrus de Dacia ca 1235–1289
Svensk filosof och dominikanermunk från Visby.

Petrus Lombardus ca 1095–1160
Fransk teolog. Skolastiker.

Petzäll, Åke 1901–1957
Svensk filosof.

Pfänder, Alexander 1870–1941
Tysk filosof och psykolog.

Phalén, Adolf 1884–1931
Svensk filosof.

Philolaos mitten av det femte århundradet f.Kr.
Grekisk filosof. Pythagoré.

Pittakos från Mytilene (på Lesbos) ca 650–570 f.Kr.
Grekisk filosof.

Platon ca 428/427–348/47 f.Kr.
Grekisk filosof. Elev till Sokrates. Lärare till bl.a. Aristoteles.
Mer information.

Plechanov, Georg Valentinovitj 1857–1918
Rysk skribent och politiker.

Plessner, Helmuth 1892–1982
Tysk filosof.

Plotinos ca 205–270
Filosof född i Egypten. Nyplatoniker. Elev till Ammonios Sakkas.

Plutarkos från Chaironeia ca 45–120
Grekisk filosof och biograf.

Poincaré, Jules Henri 1854–1912
Fransk matematiker och filosof.

Polikarova, Azaja Prizente född 1921
Bulgarisk vetenskapsteoretiker.

Pomponazzi, Pietro 1462–1525
Italiensk filosof.

Popper, Karl Raimond 1902–1994
Engelsk filosof, född i Österrike.

Porfyrios 234–301/5
Född i Tyros, avled i Rom. Nyplatoniker.

Poseidonios från Apamiea (i Syrien) ca 135–51 f.Kr.
Filosof från Apamiea. Elev till Panaitios från Rhodos.

Proklos 412–485
Nyplatonsk filosof, född i Konstantinopel. Ledare för Akademin i Athen.

Protagoras från Abdera ca 485–415
Grekisk filosof, född i Abdera i Trakien. Sofist.

Proudhon, Pierre Joseph 1809–1965
Fransk filosof. En av grundläggarna av den anarkistiska rörelsen

Pseudo-Dionysios senantik
Oidentifierad kristen tänkare. Påverkad av nyplatonismen. Pseudo-Dionysios skrifter har stundom tillskrivits Dionysius Areopagita.

Ptolemaios verkade under andra århundradet e.Kr.
Astronom, geograf och matematiker, bosatt i Egypten.

Pufendorf, Samuel von 1632–1694
Tysk-svensk filosof, jurist och historiker.

Putnam, Hilary född 1926
Amerikansk filosof. Professor Emeritus vid Harvard University.
Till Hilary Putnams sida vid Harvard University.

Pyrrhon från Elis ca 360–271 f.Kr.
Grekisk filosof. Skeptiker.

Pythagoras 6:e århundradet f.Kr.
Grekisk filosof och matematiker. Född på Samos, emigrerade till Kroton i Syditalien. Grundade ett filosofiskt-religiöst samfund, vars anhängare kallas pythagoréer.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä ÖTill toppen

© 1997-2004 The Philosophy Net