Innehåll


E-post


Välkommen till


The Philosophy Net

Den här sajten innehåller bl.a. korta introduktioner till flera kända västerländska filosofer, en förteckning över hundratals tänkare, ett forum där man kan diskutera filosofiska frågor, ett chatrum, en stor mängd länkar till andra sidor som behandlar filosofi och i framtiden förhoppningsvis mycket, mycket mer.

Sajten är under ständig förändring och, hoppas jag, utveckling. Jag försöker uppdatera den så ofta som möjligt. (Observera att vissa delar av sidan tillfälligtvis kan vara nerlagda eller ur funktion.)

Bidrag gärna till att förbättra sidan genom att skriva ett inlägg på sajtens forum (klicka här) eller skicka ett mail till mig med förslag på hur den kan förbättras.


Daniel Rönnedal
info@thephilosophynet.com

Nyheter

Jag vill passa på att göra lite reklam för några böcker som jag har skrivit (se nedan). De bör kunna intressera alla som vill lära sig mer om filosofi. De kan beställas från Amazon. Gå till t.ex. amazon.se, amazon.com, amazon.co.uk, eller amazon.de och sök på böckernas titlar för mer information (eller klicka direkt på någon länk nedan). Om du skulle vara intresserad av någon bok men har problem med att lägga in en beställning på en viss sida (t.ex. amazon.se), försök gärna med någon annan sida (t.ex. amazon.com). Det kan hända att An Introduction to Deontic Logic endast kan beställas från amazon.com.


Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi
Länk till Amazon.se
Logiska Övningar är en övningsbok i logik och en introduktionsbok i teoretisk filosofi. Den är indelad i sju kapitel. Varje kapitel, förutom det första, behandlar en eller flera klassiska grenar av den teoretiska filosofin. Det första kapitlet är en allmän inledning till boken och till filosofi som ämne. Övriga kapitel behandlar följande områden. Logik & Argumentationsteori (kapitel 2). Hur bör vi tänka och argumentera? Kunskapsteori (kapitel 3). Vad är kunskap och hur får vi kunskap om verkligheten? Metafysik (kapitel 4). Hur är verkligheten ytterst beskaffad? Vad existerar? Vetenskapsfilosofi (kapitel 5). Vad är vetenskap? Hur får vi vetenskaplig kunskap? Språkfilosofi (kapitel 6). Vad är ett språk? Hur förhåller sig språket till vårt tänkande och till verkligheten? Medvetandefilosofi (kapitel 7). Vad är en människa? Hur förhåller sig kropp och själ till varandra? Logiska Övningar innehåller mer än 5000 tankekedjor eller argument. Genom att studera dessa kan läsaren öva upp sin förmåga att analysera och värdera olika filosofiska härledningar, samt att tänka och resonera logiskt. Boken kan användas i undervisning i filosofi och logik på en grundläggande nivå eller för självstudier. Läsningen kompletteras lämpligen med en eller flera introduktionsböcker till logik, som behandlar olika fundamentala logiska fakta och metoder.

Produkt information
Publicerad: September 14, 2019
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
708 sidor


Facit till Några Argument i "Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi"
Länk till Amazon.se
Facit till några Argument i "Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi" innehåller, som titeln skvallrar om, ett facit till några övningar i boken Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi. Flera olika bevismetoder illustreras: sanningstabeller, naturlig deduktion och semantiska tablåer. Boken innehåller mer än 60 sanningstabeller, mer än 100 naturliga deduktioner och mer än 120 semantiska tablåer. Den innehåller fullständiga lösningar till ca 290 argument och en stor mängd skisser till lösningar. I vissa fall indikerar svaret bara om argumentet är giltigt eller ogiltigt. I vissa fall ingår bara en symbolisering av en viss paragraf. Det är upp till läsaren att själv försöka bedöma om dessa argument är bra eller inte. Boken innehåller exempel på satslogiska, predikatlogiska, modallogiska och epistemiska härledningar. Alla argument från Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi som analyseras eller värderas i denna bok förekommer också i detta facit i sin helhet. Det är därför möjligt att ha utbyte av denna bok även om läsaren inte har tillgång till Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi. Men eftersom Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi innehåller många argument som inte tas upp i detta facit är det lämpligt att först arbeta med övningarna i Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi och därefter jämföra de egna analyserna med lösningarna i detta facit.

Produkt information
Publicerad: September 23, 2021
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
604 sidor


Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi
Länk till Amazon.se
Logiska Övningar är en övningsbok i logik och en introduktionsbok i praktisk filosofi. Den är indelad i sju kapitel. Varje kapitel, förutom det första, behandlar en eller flera klassiska grenar av den praktiska filosofin. Det första kapitlet är en allmän inledning till boken och till filosofi som ämne. Övriga kapitel behandlar följande områden. Metaetik (kapitel 2). Finns det objektiva normer och värderingar? Hur vet vi vad som är rätt eller fel, gott eller ont? Normativ etik (kapitel 3). Hur bör vi leva våra liv och vad bör vi sträva efter? Tillämpad etik (kapitel 4). Hur kan vi tillämpa våra normativa teorier på praktiska problem? Politisk filosofi & Rättsfilosofi (kapitel 5). Hur ser det goda samhället ut? Hur bör våra lagar vara utformade? Estetik (kapitel 6). Vad är konst? Vad innebär det att påstå att någonting är vackert? Religionsfilosofi (kapitel 7). Vad är en religion? Finns det en övernaturlig verklighet? Logiska Övningar innehåller mer än 5000 tankekedjor eller argument. Genom att studera dessa kan läsaren öva upp sin förmåga att analysera och värdera olika filosofiska härledningar, samt att tänka och resonera logiskt. Boken kan användas i undervisning i filosofi och logik på en grundläggande nivå eller för självstudier. Läsningen kompletteras lämpligen med en eller flera introduktionsböcker till logik, som behandlar olika fundamentala logiska fakta och metoder.

Produkt information
Publicerad: November 24, 2020
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
826 sidor


Facit till Några Argument i "Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi"
Länk till Amazon.se
Facit till några Argument i "Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi" innehåller, som titeln skvallrar om, ett facit till några övningar i boken Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi. Flera olika bevismetoder illustreras: sanningstabeller, naturlig deduktion och semantiska tablåer. Boken innehåller mer än 50 sanningstabeller, mer än 70 naturliga deduktioner och ca 100 semantiska tablåer. Den innehåller fullständiga lösningar till ca 240 argument och en stor mängd skisser till lösningar. I vissa fall indikerar svaret bara om argumentet är giltigt eller ogiltigt. I vissa fall ingår bara en symbolisering av en viss paragraf. Det är upp till läsaren att själv försöka bedöma om dessa argument är bra eller inte. Boken innehåller exempel på satslogiska, predikatlogiska, modallogiska och deontiska härledningar. Alla argument från Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi som analyseras eller värderas i denna bok förekommer också i detta facit i sin helhet. Det är därför möjligt att ha utbyte av denna bok även om läsaren inte har tillgång till Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi. Men eftersom Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi innehåller många argument som inte tas upp i detta facit är det lämpligt att först arbeta med övningarna i Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi och därefter jämföra de egna analyserna med lösningarna i detta facit.

Produkt information
Publicerad: Januari 18, 2021
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
580 sidor


Logiska Övningar i Normativ Etik
Länk till Amazon.se
Den här boken är en övningsbok i logik och en kort introduktion till normativ etik. Den innehåller nio kapitel. Det första kapitlet är en allmän inledning till normativ etik. Det innehåller information om vad normativ etik är och hur den normativa etiken förhåller sig till metaetik, praktisk (eller tillämpad) etik och deskriptiv moralfilosofi. Kapitel 2 handlar om dygdetik. Kapitel 3 handlar om naturlagsetik. Kapitel 4 handlar om kontraktualism (kontraktsetik) och rättighetsetik. Kapitel 5 handlar om kantianism, sinnelagsetik och pliktetik. Kapitel 6 handlar om konsekvensetik. Kapitel 7 handlar om prima-facie-etik, omsorgsetik och situationsetik. Kapitel 8 handlar om fenomenologisk etik och existentialistisk etik. Kapitel 9 innehåller kort information om diverse andra normativa teorier och blandade övningar. Den här boken innehåller en stor mängd argument. Genom att studera dessa kan läsaren öva upp sin förmåga att analysera och värdera olika filosofiska härledningar, samt att tänka och resonera logiskt. Boken kan användas i undervisning i filosofi och logik på en grundläggande nivå eller för självstudier. Läsningen kompletteras lämpligen med en eller flera introduktionsböcker till logik, som behandlar olika fundamentala logiska fakta och metoder. OBS: De flesta argument i denna bok har tidigare publicerats i boken Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi och många lösningar har tidigare publicerats i boken Facit till Några Argument i ”Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi”, även om den också innehåller många argument som är nya.

Produkt information
Publicerad: April 15, 2021
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
418 sidor


Logiska Övningar i Politisk Filosofi & Rättsfilosofi
Länk till Amazon.se
Den här boken är en övningsbok i logik och en kort introduktion till politisk filosofi och rättsfilosofi. Tonvikten ligger på den politiska filosofin. Boken innehåller tio kapitel. Det första kapitlet är en allmän inledning till politisk filosofi och rättsfilosofi. Kapitel 2 handlar om konservatism. Kapitel 3 handlar om liberalism. Kapitel 4 handlar om socialism. Kapitel 5 handlar om anarkism. Kapitel 6 handlar om kommunism. Kapitel 7 handlar om ekologism. Kapitel 8 innehåller blandade övningar i politisk filosofi och rättsfilosofi. De flesta argument i detta kapitel kan analyseras med hjälp av satslogik. Kapitel 9 innehåller blandade övningar i politisk filosofi och rättsfilosofi. För att analysera argumenten i detta kapitel krävs i regel predikatlogik. Även Kapitel 10 innehåller blandade övningar i politisk filosofi och rättsfilosofi. För att analysera argumenten i detta kapitel krävs i regel modallogik eller deontisk logik. Den här boken innehåller en stor mängd argument. Genom att studera dessa kan läsaren öva upp sin förmåga att analysera och värdera olika filosofiska härledningar, samt att tänka och resonera logiskt. Boken kan användas i undervisning i filosofi och logik på en grundläggande nivå eller för självstudier. Läsningen kompletteras lämpligen med en eller flera introduktionsböcker till logik, som behandlar olika fundamentala logiska fakta och metoder. OBS: De flesta argument i denna bok har tidigare publicerats i boken Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi och många lösningar har tidigare publicerats i boken Facit till Några Argument i ”Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi”, även om den också innehåller ett antal argument som är nya.

Produkt information
Publicerad: April 15, 2021
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
216 sidor


Logiska Övningar i Metaetik
Länk till Amazon.se
Den här boken är en övningsbok i logik och en kort introduktion till metaetik. Den innehåller nio kapitel. Det första kapitlet är en allmän inledning till moralfilosofin. Det innehåller information om vad metaetik är och om hur metaetiken förhåller sig till den normativa etiken, till praktisk (eller tillämpad) etik och till deskriptiv moralfilosofi. Kapitel 2 handlar om språkfilosofiska frågor. Kapitel 3 handlar om medvetandefilosofiska frågor. Kapitel 4 behandlar kunskapsteoretiska frågor. Kapitel 5 handlar om metafysiska frågor. Kapitel 6 handlar om logiska frågor. Kapitel 7 handlar om övriga metaetiska frågor, om relativism, objektivism och subjektivism. Kapitel 8 innehåller blandade övningar i predikatlogik. Kapitel 9 innehåller blandade övningar i modallogik och deontisk logik. Den här boken innehåller en stor mängd argument. Genom att studera dessa kan läsaren öva upp sin förmåga att analysera och värdera olika filosofiska härledningar, samt att tänka och resonera logiskt. Boken kan användas i undervisning i filosofi och logik på en grundläggande nivå eller för självstudier. Läsningen kompletteras lämpligen med en eller flera introduktionsböcker till logik, som behandlar olika fundamentala logiska fakta och metoder. OBS: De flesta argument i denna bok har tidigare publicerats i boken Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi eller i boken Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi och många lösningar har tidigare publicerats i boken Facit till Några Argument i ”Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi”, även om den också innehåller många argument som är nya.

Produkt information
Publicerad: Juni 24, 2021
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
448 sidor


Logiska Övningar i Vetenskapsfilosofi
Länk till Amazon.se
Den här boken är en övningsbok i logik och en kort introduktion till vetenskapsfilosofi. Den innehåller sju kapitel. Första kapitlet är en inledning till boken. Kapitel 2 handlar om vetenskapens natur. Vad är vetenskap? Kapitel 3 handlar om vetenskapens metoder. Hur får vi vetenskaplig kunskap? Använder olika vetenskaper olika metoder? Kapitel 4 tar upp metafysiska frågor. Har vetenskapen några metafysiska implikationer? Vilken världsbild ger vetenskapen upphov till? Vad är sanningen? Kapitel 5 handlar om vetenskapliga förklaringar, orsaker och verkningar, m.m. Vad innebär det att påstå att någonting orsakar någonting? Kapitel 6 innehåller blandade övningar i predikatlogik. Kapitel 7 innehåller blandade övningar i epistemisk logik och modallogik. Den här boken innehåller många olika argument. Läsaren kan förhoppningsvis öva upp sin förmåga att analysera och värdera olika filosofiska deduktioner, samt att tänka och resonera logiskt, genom att studera dessa. Boken kan användas i undervisning i filosofi och logik på en grundläggande nivå eller för självstudier. Läsningen kompletteras lämpligen med någon god introduktionsbok till logik. För att förstå de logiska lösningarna i den här boken kan det vara bra att känna till vissa grundläggande logiska fakta och metoder. Boken innehåller tre olika metoder: sanningstabeller, naturlig deduktion och semantiska tablåer. OBS: De flesta argument i denna bok har tidigare publicerats i boken Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi och många lösningar har tidigare publicerats i boken Facit till Några Argument i ”Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi”, även om den också innehåller många argument som är nya.

Produkt information
Publicerad: Januari 8, 2022
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
446 sidor


Logiska Övningar i Kunskapsfilosofi
Länk till Amazon.se
Den här boken är en övningsbok i logik och en kort introduktion till kunskapsfilosofi (epistemologi eller kunskapsteori). Den innehåller tio kapitel. Det första kapitlet är en allmän inledning till kunskapsfilosofi. Kapitel 2 handlar om kunskapens natur. Vad är kunskap? Kapitel 3 tar upp olika berättigandeteorier. Vad är vi berättigade att tro? Kapitel 4 handlar om kunskap, sanning och sannolikhet. Kapitel 5 handlar om kunskapens möjlighet. Kan vi veta någonting? Kapitel 6 handlar om kunskapens källor. Hur får vi kunskap? Kapitel 7 handlar om kunskapens eventuella begränsningar och om epistemiska och doxastiska normer och värden. Kapitel 8 berör olika metaepistemologiska frågor. Kapitel 9 innehåller blandade övningar i predikatlogik och kapitel 10 innehåller blandade övningar i epistemisk logik och modallogik. Den här boken innehåller många olika argument. Läsaren kan förhoppningsvis öva upp sin förmåga att analysera och värdera olika filosofiska deduktioner, samt att tänka och resonera logiskt, genom att studera dessa. Boken kan användas i undervisning i filosofi och logik på en grundläggande nivå eller för självstudier. Läsningen kompletteras lämpligen med någon god introduktionsbok till logik. För att förstå de logiska lösningarna i den här boken kan det vara bra att känna till vissa grundläggande logiska fakta och metoder. Boken innehåller tre olika metoder: sanningstabeller, naturlig deduktion och semantiska tablåer. OBS: De flesta argument i denna bok har tidigare publicerats i boken Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi och många lösningar har tidigare publicerats i boken Facit till Några Argument i ”Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi”, även om den också innehåller många argument som är nya.

Produkt information
Publicerad: Maj 4, 2022
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
562 sidor


Logiska Övningar i Metafysik
Länk till Amazon.se
Den här boken är en övningsbok i logik och en kort introduktion till metafysik. Den innehåller åtta kapitel. Det första kapitlet är en allmän inledning till ämnet. Det tar bl.a. upp olika frågor som metafysiker ofta sysslar med. Metafysik handlar om verklighetens natur. Hur är världen ytterst beskaffad? Vilka typer av entiteter existerar? Kan det varande kategoriseras? Kapitel 2 handlar om ting och processer. Vad är ett ting och hur skall man förstå tingens existens över tid? Kapitel 3 handlar om egenskaper, relationer, fakta m.m. Finns det några egenskaper och relationer? Vilken ontologisk status har de i så fall? Existerar de bortom tid och rum eller i tid och rum? Är de medvetandeberoende eller inte? Kapitel 4 handlar om tid, rum, kausalitet m.m. Vilken ontologisk status har tiden och rummet (rumtiden)? Vad innebär det att säga att någonting orsakar någonting? Kapitel 5 handlar om det mentala och det fysikaliska. Verkligheten tycks innehålla både mentala och fysikaliska entiteter. Stämmer det? Hur förhåller sig i så fall dessa olika typer av entiteter till varandra? Kapitel 6 innehåller blandade övningar i predikatlogik. Kapitel 7 innehåller blandade övningar i modallogik och tidslogik. Kapitel 8 innehåller blandade övningar i högre ordningens logik. Den här boken innehåller många olika argument. Läsaren kan förhoppningsvis öva upp sin förmåga att analysera och värdera olika filosofiska deduktioner, samt att tänka och resonera logiskt, genom att studera dessa. Boken kan användas i undervisning i filosofi och logik på en grundläggande nivå eller för självstudier. Läsningen kompletteras lämpligen med någon god introduktionsbok till logik. För att förstå de logiska lösningarna i den här boken kan det vara bra att känna till vissa grundläggande logiska fakta och metoder. Boken innehåller tre olika metoder: sanningstabeller, naturlig deduktion och semantiska tablåer. OBS: En stor andel argument i denna bok har tidigare publicerats i boken Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi och många lösningar har tidigare publicerats i boken Facit till Några Argument i "Logiska Övningar: En Introduktion till Teoretisk Filosofi", även om den också innehåller många argument som är nya.

Produkt information
Publicerad: Juli 14, 2022
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
562 sidor


Logiska Övningar i Religionsfilosofi
Länk till Amazon.se
Den här boken är en övningsbok i logik och en kort introduktion till religionsfilosofi. Den innehåller femton kapitel. Det första kapitlet är en allmän inledning till ämnet. Kapitel 2 tar upp några begreppsliga frågor. Vad är en religion? Det innehåller även en kort beskrivning av några vanliga religioner. Kapitel 3 handlar om språkfilosofiska frågor. Kapitel 4 handlar om religionssociologiska och religionspsykologiska frågor m.m. Kapitel 5 handlar om religiös monism, pluralism, relativism, naturalism m.m. Kapitel 6 handlar om berättelser, myter m.m. Kapitel 7 handlar om fenomenologiska frågor. Kapitel 8 handlar om religiösa handlingar m.m. Kapitel 9 handlar om kunskapsteoretiska frågor. Kapitel 10 handlar om metafysiska frågor. Kapitel 11 handlar om moralfilosofiska frågor. Kapitel 12 innehåller blandade övningar i predikatlogik. Kapitel 13 innehåller blandade övningar i relationell predikatlogik (med och utan identitet). Kapitel 14 innehåller blandade övningar i modallogik och deontisk logik. Kapitel 15 innehåller en sammanfattning. Den här boken innehåller många olika argument. Läsaren kan förhoppningsvis öva upp sin förmåga att analysera och värdera olika filosofiska deduktioner, samt att tänka och resonera logiskt, genom att studera dessa. Boken kan användas i undervisning i filosofi och logik på en grundläggande nivå eller för självstudier. Läsningen kompletteras lämpligen med någon god introduktionsbok till logik. För att förstå de logiska lösningarna i den här boken kan det vara bra att känna till vissa grundläggande logiska fakta och metoder. Boken innehåller tre olika metoder: sanningstabeller, naturlig deduktion och semantiska tablåer. OBS: Många argument i denna bok har tidigare publicerats i boken Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi och många lösningar har tidigare publicerats i boken Facit till Några Argument i ”Logiska Övningar: En Introduktion till Praktisk Filosofi”, även om den också innehåller många argument som är nya.

Produkt information
Publicerad: Oktober 14, 2022
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
482 sidor


Satslogik: En Introduktion
Länk till Amazon.se
Den här boken är en inledning till den s.k. satslogiken. Satslogiken är en gren av logiken som studerar logiska relationer mellan satser. Boken innehåller fem kapitel. Det första kapitlet är en kort inledning till logik som går igenom några grundläggande logiska begrepp. Vad är logik? Vad menas med ”argument”, ”premiss”, ”slutsats”, ”giltighet” osv.? Kapitel 2 handlar om syntax. Hur är det satslogiska språket uppbyggt och hur förhåller det sig till naturliga språk? Kapitel 3 handlar om semantik. Vad betyder olika symboliska tecken? Vad har olika satser för sanningsvillkor? Det går igenom ett antal grundläggande semantiska termer, såsom ”logisk sanning”, ”logisk falskhet”, ”logisk kontingens”, ”logisk satisfierbarhet”, ”logisk följd” och ”logisk giltighet”. Det visar hur man kan använda sanningstabeller för att avgöra om ett argument är giltigt eller inte, om en sats är logiskt sann eller inte m.m. Kapitel 4 handlar om bevisteori. Vad är ett bevis? Vad är en härledning? Hur kan man avgöra om ett argument är giltigt eller inte? Det nämner tre olika bevismetoder/härledningsmetoder: axiomatiska system, naturlig deduktion och semantiska tablåer. Det tar upp ett antal exempel som visar hur man kan använda dessa metoder. Kapitel 5 innehåller en allmän diskussion om sanningsfunktioner och fler övningar. Det går igenom ett antal logiska fakta och säger något kort om metalogik. Boken innehåller en stor mängd övningar som kan hjälpa läsaren att öva upp sina logiska förmågor.

Produkt information
Publicerad: Mars 24, 2023
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
316 sidor


Predikatlogik: En Introduktion
Länk till Amazon.se
Den här boken är en inledning till den s.k. predikatlogiken. Predikatlogiken studerar argument vars giltighet beror på ord såsom ”allting”, ”någonting” och ”ingenting”. Boken innehåller fem kapitel. Det första kapitlet är en kort inledning till predikatlogik. Kapitel 2 handlar om syntax. Det tar upp flera predikatlogiska språk, det beskriver hur dessa är uppbyggda och hur de förhåller sig till olika naturliga språk. Kapitel 3 handlar om semantik. Vad betyder olika symboliska tecken? Vad har olika satser för sanningsvillkor? Kapitel 4 handlar om bevisteori. Det går bl.a. igenom hur man kan avgöra om ett argument är predikatlogiskt giltigt eller inte. Det nämner tre olika bevismetoder/härledningsmetoder: axiomatiska system, naturlig deduktion och semantiska tablåer. Kapitlet innehåller många exempel. Om man vill lära sig mer om logik, kan det vara bra att försöka bemästra alla dessa olika metoder. Kapitel 5 innehåller viss allmän information om predikatlogiken och fler övningar. Predikatlogiken är en utvidgning av den s.k. satslogiken, som bl.a. beskrivs i boken Satslogik: En Introduktion. För att förstå materialet i den här boken bör läsaren först ha studerat Satslogik: En Introduktion eller någon liknande bok. Predikatlogik: En Introduktion innehåller en stor mängd övningar som kan hjälpa läsaren att öva upp sina logiska förmågor.

Produkt information
Publicerad: Juni 6, 2023
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
314 sidorModallogik: En Introduktion
Länk till Amazon.se
Den här boken är en inledning till den s.k. modallogiken. Modallogiken studerar argument vars giltighet beror på modala ord såsom ”måste”, ”kan” och ”omöjlig”. Boken innehåller fem kapitel. Det första kapitlet är en kort inledning till modallogik. Kapitel 2 handlar om syntax. Det tar upp flera modallogiska språk; det beskriver hur dessa är uppbyggda och hur de förhåller sig till olika naturliga språk. Kapitel 3 handlar om semantik. Vad betyder olika symboliska tecken? Vad har olika satser för sanningsvillkor? Kapitel 4 handlar om bevisteori. Det går bl.a. igenom hur man kan avgöra om ett argument är modallogiskt giltigt eller inte i olika modala system. Det nämner tre olika bevismetoder/härledningsmetoder: axiomatiska system, naturlig deduktion och semantiska tablåer. Kapitlet innehåller många exempel. Om man vill lära sig mer om logik, kan det vara bra att veta någonting om alla dessa olika metoder. Kapitel 5 innehåller viss allmän information om modallogiken och fler övningar. Boken tar upp information både om propositionell modallogik, som är en utvidgning av den s.k. satslogiken, och kvantifierad modallogik, som bygger vidare på den s.k. predikatlogiken. Grunderna till satslogiken beskrivs bl.a. i boken Satslogik: En Introduktion. Grunderna till predikatlogiken beskrivs bl.a. i boken Predikatlogik: En Introduktion. För att förstå materialet i den här boken bör läsaren först ha studerat dessa eller liknande böcker. Modallogik: En Introduktion innehåller en stor mängd övningar som kan hjälpa läsaren att öva upp sina logiska förmågor.

Produkt information
Publicerad: Januari 24, 2024
Språk: Svenska
Format: Paperback
Antal sidor:
658 sidor


An Introduction to Deontic Logic
Deontic logic is a branch of logic that investigates normative concepts, systems of norms and normative reasoning. The formal languages of deontic logic include normative concepts that correspond to natural language notions such as ought, obligatory, permissible, forbidden and optional. The present book is an introduction to this branch of logic. Several basic deontic systems are described and some of their properties are explored. Every system is characterized both semantically using possible world semantics and axiomatically. The final chapter includes soundness and completeness results for every system. The focus of the study is formal, but some philosophical questions are also raised, in particular: What is the meaning of the word "ought" and other normative notions as they occur in ordinary and philosophical discussions? Several distinctions between different kinds of obligations are considered, for instance the distinctions between prima facie and all things considered obligations and between conditional and unconditional obligations. The book is aimed at people with no prior knowledge of deontic logic but with some acquaintance with classical logic including some set theory. It should interest anyone who wants to know more about this area.

Produkt information
Publicerad: Januari 21, 2010
Språk: Engelska
Format: Paperback
Antal sidor:
354 sidor
Senast uppdaterad: 12/12 2022

12/12 2022 Informationen om olika bibliotek är uppdaterad. Gamla länkar har ersatts av nya. I många fall har jag lagt upp länkar till olika kommuner istället för att länka till varje enskilt bibliotek. Direktlänkar riskerar att snabbare bli inaktuella. Övrig ny information.

15/7 2022 Ny information.

7/6 2022 Ny information.

8/1 2022 Ny information.

30/10 2021 Ny information.

2/10 2019 Ny introduktion till Henry Sidgwick.

15/7 2017 Ny introduktion till William David Ross.

28/12 2013 Ny introduktion till von Wright.

20/12 2013 Info om James uppe på nytt!

10/12 2013 Ny information om Popper, Kuhn och Lakatos! Har dessutom gjort några små språkliga ändringar här och var på sajten.

22/8 2013 Info om Sartre uppdaterad. Nya introduktioner till Lewis och Bentham.

26/6 2013 Info om Russell och Scheler uppe på nytt!

18/6 2013 Nya introduktioner till Anscombe, Barcan Marcus och Foot! Flera besökare har efterlyst information om vem som har skrivit de olika introduktionerna till filosoferna på sajten och när. Jag har därför lagt till info om detta.

5/1 2013 Information om Thomas Hobbes uppe på nytt.

Till toppen

© 1997, 2004, 2017, 2022 The Philosophy Net